Akcydensy: poznaj różne rodzaje druków akcydensowych

Akcydensy: poznaj różne rodzaje druków akcydensowych

AkcydensyAkcydensy, nazywane także drukami akcydensowymi czy wydawnictwami akcydensowymi, to gotowe wzory różnego rodzaju dokumentów. Znajdują swoje zastosowanie w wielu branżach, w zależności od tego, jakiej tematyki dotyczą. 

W naszym sklepie znajdziesz szeroki wybór akcydensów m.in. druki magazynowe, wzory dyplomów i certyfikatów, czy też dziennik zajęć dodatkowych. Dzięki nim przeprowadzenie kontroli, prowadzenie księgowości bądź uporządkowanie magazynu stanie się o wiele łatwiejsze. Dowiedz się więcej na temat różnych typów druków akcydensowych – i wybierz te odpowiednie dla siebie.

Akcydensy: czym są i do czego służą?

Nazwa akcydensy odnosi się do samoistnych druków, mających użytkowy lub okolicznościowy charakter. Grupa ta ma bardzo szeroki zakres – uważa się, że należą do niej właściwie wszystkie druki jednokartkowe o różnych wymiarach. Wśród nich wyróżnić można m.in. akcydensy wydawnicze w postaci map czy nut, akcydensy informacyjne jak rozkład jazdy bądź plakat, a także akcydensy manipulacyjne, do których należą np. znaczki skarbowe oraz bilety.

Warto jednak pamiętać, że w potocznym języku nazwa akcydensy odnosi się najczęściej do gotowych wzorów różnego rodzaju dokumentów, wykorzystywanych w codziennej pracy biurowej, w instytucjach edukacyjnych czy w magazynach. Wydawnictwa akcydensowe w praktyce nie zawsze mają postać jednokartkową; w ten sposób określa się czasem także np. dzienniki lekcyjne, mające wiele stron. Tego typu większe wydawnictwa mogą być sklejone, zszyte czy zbindowane.

Wiele wydawnictw akcydensowych ma formę pojedynczych arkuszy połączonych w większe bloczki. Często wykonuje się je na papierze samokopiującym, dzięki czemu przygotowanie kopii nie wymaga od nas żadnego dodatkowego wysiłku.

Niezwykle istotne jest, że dostępne na rynku akcydensy muszą posiadać ujednoliconą formę i być w pełni zgodne z aktualnymi normami prawnymi. Dzięki temu mamy pewność, że dokument jest przygotowany według odpowiedniego wzorca, a jednocześnie zyskujemy czas oraz komfort pracy. W naszej drukarni przygotowujemy szeroki wybór akcydensów, adresowanych do osób z wielu różnych branż.

Druki akcydensowe niezbędne w kadrach

Druki kadrowe i BHP to jedna z ważniejszych grup wydawnictw akcydensowych. W znaczący sposób ułatwiają prowadzenie dokumentacji oraz załatwianie wszelkich spraw związanych z pracownikami w wielu różnych instytucjach.

Wśród druków kadrowych znajdziemy m.in. karty pracy i karty urlopowe, listy wynagrodzeń, listy płac oraz listy obecności. Są w tej grupie także wzorce dokumentów ułatwiających gromadzenie danych osób ubiegających się o pracę oraz danych związanych z badaniami lekarskimi pracowników np. pracownicza książeczka zdrowia czy karta badań okresowych pracownika. Nie brak też wzorów umów o pracę, umów zlecenie i umów o dzieło, dokumentów związanych z wyjazdami służbowymi oraz świadectw pracy itp.

Akcydensy niezbędne w księgowości

Prowadzenie księgowości to praca typowo papierkowa, wymagająca korzystania ze wzorów zgodnych z najnowszymi normami. Korzystanie z gotowych druków znacznie to ułatwia i gwarantuje, że dane będą gromadzone w odpowiedni sposób.

Do najpopularniejszych wydawnictw tego typu należą m.in.: podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja sprzedaży, dziennik finansowy i dziennik materiałowy czy ewidencja wyposażenia. Możemy też skorzystać z gotowych wzorów faktur, rachunków oraz paragonów. Inne przydatne dokumenty to np. książka kontroli przedsiębiorcy, raport kasowy, czy druki związane z płatnościami: dowód wpłaty i polecenie przelewu. Dzięki wydawnictwom księgowym możemy mieć kontrolę nad wynikami finansowymi, wpłatami, a także środkami trwałymi i ich amortyzacją.

Druki magazynowe – kiedy się przydają?

Druki magazynowe są niezbędne w handlu – pomagają uporządkować całą logistykę, związaną z dostarczaniem, przechowywaniem oraz wysyłką towaru. Obecnie rosnąca popularność sklepów internetowych sprawia, że zadania logistyczne nabierają jeszcze większego znaczenia.

Wydawnictwa akcydensowe magazynowe to przede wszystkim dostępne w wielu różnych formach dowody wewnętrzne. Istotne są także wszelkie wzory listów przewozowych (krajowych i międzynarodowych), karty magazynowe, dowody potwierdzające przyjęcie materiałów lub wydanie ich na zewnątrz, a także wzory dokumentów zwrotu towaru.

Wykorzystanie druków akcydensowych w medycynie

Druki akcydensoweDużą część wydawnictw akcydensowych stanowią te związane z branżą medyczną. Klienci przychodni i szpitali na każdym kroku wypełniać muszą różnego rodzaju deklaracje, a ich obsługa również wymaga przechowywania wielu istotnych danych.

Jednym z najczęściej wykorzystywanych druków jest deklaracja wyboru lekarza lub położnej, a także karta historii choroby czy skierowanie: do szpitala, przychodni specjalistycznej, laboratorium itp. Co ciekawe, drukiem akcydensowym jest także… recepta.

Inne ważne druki medyczne to np. zaświadczenie lekarskie, wzory wyników badań, czy też orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Inne wydawnictwa akcydensowe

Wśród pozostałych wydawnictw akcydensowych z pewnością wymienić możemy te związane z budową np. dziennik budowy czy książkę obiektu budowlanego. Istotne są też druki związane z obsługą korespondencji w biurze bądź urzędzie, czyli np. książka korespondencyjna czy tzw. korespondentka wewnętrzna.

Nie sposób nie wspomnieć o dokumentach związanych z tzw. kilometrówkami, czyli ewidencji przebiegu pojazdu, a także o dziennikach lekcyjnych oraz dziennikach zajęć dodatkowych i innych drukach związanych z edukacją (wzory certyfikatów, dyplomów).

Akcydensy to niezwykle szeroka grupa wzorów dokumentów, dzięki którym sporządzanie dokumentacji staje się o wiele szybsze i łatwiejsze. Korzystając z druków akcydensowych, zyskujemy też pewność, że nasze dokumenty powstały wg zgodnego z aktualnym prawem wzoru.